Svends hovedside

Jeg bruger ikke cookies

Fortæller sanserne sandheden?

Siden er under opbygning (som næsten alle andre sider!)

Jeg tror ikke på at sanserne fortæller sandheden, vi kan ikke nå "sandheden". Hverken via sanserne eller via fornuften, ejheller ved en kombination. Ved at bruge både "sans og samling" kan man komme tættere på, end ved at bruge dem hver for sig, men den endelige objektive sandheden kan ikke findes.

Sanse problemer
Sans ureflekteret
reflekteret
Syn

vi ser kun en lille del af et stort spekter

øjnene/hjernen oversætter frekvens til farve - der bruges ofte "falske" farver for fx at angive temperaturer - derfor kan de farver vi ser også være falske

vi kan nemt snydes af selv ganske enkle geometriske mønstre, fx den kendte tegning med to streger der er lige lange, men er forsynet med pilespidser der peger hver sin vej, linierne ser da ikke lige lange ud

logikken/tanken kan ikke forbedre opfattelsen - man kan måske erkende at det kan være falske farver, men intet gøre ved det
Hørelse

vi hører kun en lille del af et større spektrum

lyden, det vil sige trykændringerne, omsættes til bevægelse, som igen omsættes til noget vi opfatter som lyd

der har været tale om at man kunne "høre" overtoner, de skulle påvirke billedet, selv om de frekvens mæssigt ligger over det der opfattes som hørbart

omsætningen fra trykændringer via et mekanisk system til nye tryksvingninger der igen omsættes til elektriske strømme, kan ikke undgå at "farve"/ændre signalet

logikken kan ikke forbedre opfattelsen af lyden, apparater kan ændre ikke hørbare lyde til hørbare, vi kan forstærke lyde, jeg tror ikke at en forbedring er mulig med logikken/fornuften
føle

følesansen omsætter forskellige former for tryk til elektriske påvirkninger, der skal tolkes af hjernen

igen er der tale om en omsætning fra en påvirkning til en anden

der kan ske påvirkninger som vi ikke opdager, der i visse områder er meget stor afstand mellem sansecellerne

fornuften kan hjælpe til ved at kombinere indtrykket fra flere sanser, men finde sandheden er ikke muligt
Smag

vi kan kun smage fire forskellige smagsretninger - sensorerne er placeret adskilt på tungen

hjernen omsætter/kombinerer disse fire smagsretninger, til en fælles smagsoplevelse. Da sensorerne er placeret i adskilte områder på tungen, kan man risikere at smagsbilledet ikke er komplet, hvis ikke stoffet man smager på har været i berøring med alle områder
logikken/tanken kan ikke forbedre opfattelsen
Lugt

vi er afhængige af at der kommer et passende antal molekyler frem til næsen

ikke overvejet endnu
endnu ikke overvejet
6. sans

alt det vi ikke opfatter bevidst

jeg har intet bud på hvordan vi opfatter disse 'signaler'
logikken/tanken ved ikke hvordan den skal håndtere disse indtryk, det er inden for denne sans at det væsentligste i vort liv ligger, og så kan vi ikke behandle det konkret

Svends hovedside