til Svends hovedside

Jeg bruger ikke cookies

ældre mailtags


Lars Kaaber fra "Margrete I": "Rigsrådet mumlede, for de var jo alle mænd - og mænd mumler. En kvinde ved at tie til hun har noget på hjerte og da taler hun med høj og klar røst. Men rigsrådet var alle mænd - så de mumlede."
Carl Ragnar Gerow (Martin Glanner) fra "Af hjertens Lyst": (Humbert) "Sådan en frækhed skulle kunne opbevares i sprit."

Ghandi blev engang spurgt, hvad han mente om vestlig civilisation: "Det mener jeg da ville være en glimrende ide"
Churchills bemærkning efter Rommels nederlag i Nordafrika: "Now is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning"

Hanne Marie Svendsen fra "Drømmen om byen": "Man har, hvad man har, Tore. Og hvis man kan skaffe sig lidt mere, gør det heller ikke noget."
Søren Juul: "Film skal ses i biografen, men frem for alt ses."
ego: "er vore sanser sandsynlige? (er)kender vi dem alle?"


citater - fra bøger - og andre medier


Albert Einstein

kilde: da.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein


" Jeg tænker aldrig på fremtiden - den kommer tidsnok "

og

" En mand med et ur ved altid hvad klokken er. En mand med to kan aldrig være sikker. "

hørte det første i DR-podcasten 'Supertanker', søgte en skriftlig kilde - der er mange gode citater på hjemmesiden, som fx det andet citat


Poul Henningsen

kilde: led-nyt.dk


" Fremtiden kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke "

ukendt


" elektronik drives af røg; når den siver ud, så holder det op med at fungere "

så sandt, så sandt


Søren Mørch

kilde: Den sidste Danmarkshistorie


" Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro! "

Rubina Raja

kilde: Kronik, Debat, Politiken, 2020-08-01


" Mændene har så at sige ikke meget at vælge imellem, når de sidder og skal vælge kvinder ind – for det er mændene, der vælger kvinderne, da der ikke ofte allerede er kvinder med i rummet til at kunne vælge andre kvinder. "

interessant og god kronik


Lars Rhode, Nationalbankdirektør

kilde: Kronik ved Rubina Raja, i Debat, Politiken, 2020-08-01


" ... vi har først reel ligestilling, når der også er plads til dårlige kvindelige topchefer "

Bertrand Russel

wikipedia:


jeg ønsker ikke at kopiere teksten direkte fra wikipedia, så du kommer til selv at gå ind på wikipedia og søge på 'russels tepotte', evt kan du bruge dette link - citatet siger noget om at ikke-religiøse bliver bedt om at modbevise religiøse påstande, hvor det bør være omvendt

Bertrand Russell

INGENIØREN, 25. oktober 2019, 1. sektion, side 24


" De, som siger, det ikke kan lade sig gøre, skal lade være med at stå i vejen for dem, som rent faktisk får det gjort "

fandt desværre ikke den originale tekst


Lars Løkke Rasmussen, statsminister

kilde: Politiken den 12. marts 2019


" ... men man kan vel sige, at det er svært at give en hjælpende hånd til folk, der står med begge hænder i lommen. "

god kommentar i forbindelse med brexit


Arthur C. Clarke

kilde: blev opmærksom på citaterne i Richard Dawkins bog "Science in the Soul", men citatet her er fra den norske udgave af wikipedia


Arthur C. Clarke formulerede tre regler for at spå om fremtiden, kendt som "Clarkes tre love":
  1. "Når en anerkendt, ældre videnskabsmand fastslår at noget er muligt, har han sandsynligvis ret. Når han fastslår at noget er umuligt, tager han med stor sandsynlighed fejl."
  2. "Den eneste mulige metode for at kortlægge grænserne for hvad som er muligt, er at drage en lille smule forbi dem over i det umulige."
  3. "En tilstrækkelig avanceret teknologi kan ikke skilles fra magi."
  1. "When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong." Fra essayet "Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination" i Profiles of the Future, 1962.
  2. "The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible." En observasjon i essayet "Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination" i Profiles of the Future, 1962. Først omtalt som Clarkes 2. lov af andre, senere også af Clarke selv.
  3. "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."

Fra revidert utgave av Profiles of the Future, 1973. Her omtaler Clarke for første gang de tre regler samlet som sine "tre love".


first lord Kelvin, William Thomsen

kilde: fra Richard Dawkins bog "Science in the Soul" side 92


vi kan jo alle tage fejl


ukendt oprindelse

fra "Science in the Soul" af Richard Dawkins, side 67


" Of course we must be open-minded, but not so open-minded that our brains drop out. "

Richard Dawkins skriver at han ofte bliver noteret som ophavsmanden, det er han desværre ikke, selvom han gerne ville have været det; jeg kan desværre ikke komme på en passende dansk oversættelse, derfor er det kun på engelsk


Robert J. Hanlon

wikipedia


" Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity. "
"Sig ikke det er ondskab, hvis det kan forklares tilstrækkeligt med dumhed." (min oversættelse)

kaldet en filosofisk 'razor', med reference til Occams 'razor'


Paul Ibbotson og Michael Tomasello

Weekendavisen, 21. oktober 2016, side 42; en artikel om formel lingvistik, skrevet af Mikkel Borris


" Videnskaben udvikler sig én begravelse ad gangen. "

nogle teorier er åbenbart bundet meget til en enkelt person


Haruki Murakami

fra bogen 'En vild fårejagt', kapitel 17 'Den mærkelige mands mærkelige historie', sagt af 'den sortklædte sekretær'


" At tale oprigtigt og at tale sandt er to vidt forskellige ting. Ærlighed er for sandhed, hvad forstavn er for agterstavn. ærligheden viser sig først, sandheden viser sig sidst. Hvad der befinder sig imellem, står i direkte relation til skibets størrelse. Ved alt over et vist omfang varer det lang tid, før sandheden kommer frem. "

oversat af Ib Høy Hansen


Søre Ulrik Thomsen

fra bogen 'Rystet spejl', side 22


" ... at krydse grænsen
fra det selvfølgelige ved at være til
til det mærkelige i ikke at være død "

hørte digtet citeret ved en morgensamling på Silkeborg Højskole


Ty Burley, en figur i filmen

fra filmen 'The Second Best Excotic Marigold Hotel'


" I came to pay my respects. There's nothing I respect more than someone planting trees under whose shade they may never sit. "

Forfattere: John Madden, Ol Parker, et al., teksten er hentet fra IMDB


Mark Twain

husker ikke hvor jeg har det fra, ejheller hvem der har oversat


" Mange mennesker giver deres problemer svømmeundervisning, i stedet for at drukne dem "

så kan man overveje hvilken væske de svømmer i


Benny Andersen

hentet på nettet


" Tiden

Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til.
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakaomælk
kræver øl, piger og revolution
Man må udnytte tiden, mens man har den
Ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spør om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teatret
og mens de er i teatret
rykker den lille med noget besvær
op i 3. G.
Man må udnytte tiden, mens man har den
Man fotograferer sin hidtil unge hustru
med blodrigt sigøjnertørklæde,
men næppe er billedet fremkaldt
før hun forkynder at det så småt
er hendes tur til at få folkepension
så sagte vågner enken i hende
Man vil gerne udnytte tiden,
men den blir væk hele tiden
hvor blir den af
har den nogensinde været der
har man brugt for megen tid
på at trække tiden ud
Man må benytte tiden i tide
flakke om en tid uden tid og sted
og når tiden er inde
ringe hjem og høre
“De har kaldt 95949392?
Der er ingen abonnent på det nummer”
Klik "

jeg er klar over at det ikke er et citat som sådan, men det gør ikke teksten dårligere


E.E. Cummings

fra filmen "In her shoes"


" I carry your heart with me (I carry it in my heart) I am never without it (anywhere I go you go,my dear; and whatever is done by only me is your doing,my darling) I fear no fate (for you are my fate, my sweet) I want no world (for beautiful you are my world, my true) and it's you are whatever a moon has always meant and whatever a sun will always sing is you here is the deepest secret nobody knows (here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of the sky of a tree called life; which grows higher than the soul can hope or mind can hide) and this is the wonder that's keeping the stars apart I carry your heart (I carry it in my heart) "

listet utallige steder på nettet


Sindre Skjønsberg, en Statoil kollega

sagt på et møde relateret til regler for IT-sikring, marts 2015"


'... det menneskelige OS patches sjældent ...'

DR nyhedsoplæser

fra nyhederne på P4, fredag den 9. maj"


Jeg har ikke den præcise ordlyd, men der var en nyhed om at en hjemmeside for astrologi og horskoper, havde fået en bøde på kr 10.000 for at udsende spam-mails
oplæseren slutkommenterede: at det burde de have set komme

Tom Tykwer / Eric Singer

fra filmen "The International"


Louis Salinger: "Based on everything I've read about you, you seem like the kind of man who aspired to die for something more than this."
Wilhelm Wexler: "Well, this is the difference between truth and fiction. Fiction has to make sense"

Otto Ludwig

kilde: "Ældre Sagen Nu", august 2013


" Penge under bordet er mærkelig nok sjældent til manden på gulvet "

Anonym

kilde: Gajol æske


" Den der tærsker langhalm, trækker sjældent det længste strå "

William Gibson

kilde: fortalt af Henrik Kramshøj


" The future is here, it's just not evenly distributed yet "

Red Adair

kilde: intranet på arbejde, men det kan findes mange steder på nettet


" If you think it's expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire an amateur. "

Søren Kierkegaard

kilde: Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret


" At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer. "

Winston Churchill

kilde: SANS NewsBites Vol. 15 Num. 029


" Americans will always do the right thing - after exhausting all the alternatives. "

Husker det ikke

kilde: hørte det ved OPSManage, Triconex user group møde i Paris 2011


" at vi ikke kan gøre det perfekte, skal ikke afholde os fra at gøre noget "

min oversættelse, som husket


Torben

kilde: DR1


" Alex - næste gang du skal prøve noget ik', så ta' i Tivoli. "

fra Borgen, episode 30, næsten til slut, 56. minut


Martin Luther King

Fra Niels Bering Larsens blog på version2, den 5. februar 2013


" Man behøver ikke at kunne se toppen af stigen for at tage det første skridt. "

-


Poul-Henning Kamp

PHloggen på ing.dk, 8. oktober 2012: "Ræve og Pindsvins standardafvigelse"


" Skråsikkerhed er et af de primære symptomer på inputresistens. "

-


Thomas Morus, har også set Gustav Mahler angivet som ophavsmand

set i et forretningsvindue i Wien


"Tradition ist nicht das halten der Asche, sondern da Weitergeben der Flamme." "Tradition er ikke at bevare asken, men at give ilden videre."

Linket er kilden den tyske tekst og eksempler på andre der har sagt noget lignende, fik kun nedskrevet min egen oversættelse til dansk


Pierre-Robert Hélaine

set i et forretningsvindue i Bratislava (skoforretning?)


The art of walking

"If you can't think, walk.
If you're thinking too much, walk.
If you are thinking bad thoughts, keep walking."

skrevet af grundlæggeren af "arche" (sko), og så er det tilligemed sundt!


Ralph Waldo Emerson

kilde: min søns e-mail tag


"To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children...to leave the world a better place...to know even one life has breathed easier because you have lived. This is to have succeeded."

Haiku


Ron Padgett

kilde: husker det ikke


" Det gik hurtigt.
Livet altså "

Haiku


Woody Allen

Politiken - Økonomi - 'Kontorliv' - den 10. august 2011


" Tillid er det, du har, før du forstår problemerne "

oversat af Helle Albeck


Poul-Henning Kamp

version2.dk - blog - den 30. august 2011


" Her må jeg dog henvise til det gamle visdomsord, at hvis man vil op af hullet skal man allerførst holde op med at grave det dybere "


Philip Pullman

britisk forfatter, fra et interview i Politiken, Bøger, 20. november 2010, ved Tine Maria Winther


"... Med en specialbygget redningskapsel er det netop lykkedes at hente samtlige 33 indespærrede chilenske minearbejdere op fra en kollapset mine, hvor de i 69 dage har siddet indespærret 700 meter under jorden.

Philip Pullman er fascineret af dramaet: den menneskelige udholdenhed, ingeniørkunstens triumf. Det er simpelthen en god historie, siger den store historiefortæller og når frem til sin pointe:

' Men hvem takkede minearbejderne, da de stod på jordens overflade igen? .... Gud! '.
"


William James

psykolog og forfatter, 1842-01-11 – 1910-08-26:


at mennesker "kun får gjort deres ting i mellemrummene mellem deres tankevandringer "

for James var evnen til frivilligt at bringe sin vandrende opmærsksomhed tilbage "det afgørende kendetegn for dømmekraft, karakter og viljestyrke"


William James

http://en.wikiquote.org/wiki/William_James:


" The art of being wise is the art of knowing what to overlook "

overlook:
1) to have or give a view from above
2) not to notice
3) to pretend not to see


Sebastião José de Carvalho e Melo, marquês de Pombal

wikipedia.org:


" E agora? Enterram-se os mortos e cuidam-se os vivos (Og nu? Begrav de døde og plej de levende)(What now? We bury the dead and heal the living) "

Efter jordskælvet og tsunamien der ramte Lissabon i 1755.


Ophavsperson ikke fundet

Hørt refereret i en radioudsendelse:


" If it bleeds, it leeds "

Kriterium for valg af nyheder og overskrifter.


Alexander Hamilton

Fra nettet, hørt i en radioudsendelse (Malcolm X udgaven):


" Those who stand for nothing fall for anything. "

Amerikaner (Skotsk født) advokat og politiker (1755 - 1804)

Variant: "If you don't stand for something you will fall for anything." — Malcolm X (1925 - 1965)


Carl von Clausewitz

DR P1 - "Eksistens" den 10. spetember 2010, hørt som podcast på vej hjem på cykel:


" man skal behandle modstanderen, ikke bare som en fjende, men som en kommende allieret "

fandt desværre ikke original teksten


Lone Kühlmann og en amerikansk turist

Politiken, lørdag den 14. august 2010, "Bagklog": "Krigen om monstermasterne i Hardanger", ved Lone Kühlmann; bl.a. om den norske infrastrukturudvikling:


" Der er blevet slængt dynamit igennem så mange fjeld, at en amerikansk turist efter en bustur rundt i landet, da hun blev spurgt, hvad hun syntes om Norge svarede. "Jo tak. Denne gang så jeg det indefra, næste gang kunne jeg godt tænke mig at se det udefra" "

Albert Einstein

set som en avatar tagline i et forum:


"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former"

Hans Blumenberg

hørt i DR P1s 'eksistens', oversat af Frank Beck Lassen, filosofilærer, Thestrup Højskole:


"Det er vort store held at der intet endemål gives for historien; for det beskytter os imod at blive erklæret foreløbige i forhold til et sådant mål, og mod at blive opfordret til at tjene som middel for dette mål; tankefigurer af typen 'menneskehedens opdragelse' forsvarer historiens mening på bekostning af de der blev født for tidligt, til at kunne være velopdragne."

fra "The Names" af Don DeLillo

(side 208):


"Numbers behave, words do not."

Mikkel, Viggos barnebarn:


"Hvorfor skal jeg lære at dividere, når jeg ikke vil dele med nogen?"


fra "Det Gyldne Snit" af Mario Livio, 2004, Nyt Teknisk Forlag

taget fra ingeniørens bagside i 2008, hvor en skrev at et oplæst limerick bør flyde afsted som en klukkende bæk:


"A fly and a flea in a flue
Were imprisoned, so what could they do?
Said the fly: "Let us flee!"
"Let us fly", said the flea.
So they fled through a flaw in the flue"

William Jefferson Clinton, præsident

fra en engelsksproget kalender for 2006, den 11. september, Patriots Day:


"The real differences around the world today are not between Jews and Arabs; Protestants and Catholics; Muslims, Croats, and Serbs. The real differences are between those who embrace peace and those who would destroy it. Between those who look to the future and those who cling to the past. Between those who open their arms and those who are deterrmined to clench their fists"

Per, en god kollega

egentlig mere et sloganforslag til mig:


"ryd aldrig op, lad de andre lede"

Johny, en god kollega

et lille citat:


"hvad du ikke gør i dag, skal du ikke ændre i morgen"

og

"det er en kamp"

David Favrholdt

"Fejl er kommet for at blive" fra www.jp.dk, offentliggjort den 25. juli 2002, skrevet af Lotte Jahnsen:


"Her på universitetet blev der lagt nogle flisegange i rette vinkler. Ingen gik på dem, fordi det var nemmere at skrå over plænerne, selv om man ikke måtte det. Det, man skulle have gjort, var først at se, hvor folk gik, og så derefter lægge fliserne på de ruter. Det ville være taotisk, og det ville forhindre, at de gående skulle bryde reglerne ved at skrå over plænen."

der står også i artiklen at taoisme er en filosofi, der går ud på, at love og regler skal stemme overens med en måde, mennesker af naturen opfører sig på


Thomas Winding

taget fra en artikel i "Ud & Se" februar 2007, side 26:


"... Bøger jager ikke med deres læser, man kan stoppe op, hvile sig, læse igen og oven i købet gå tilbage og se efter, om man nu også virkelig har læst det, man mente, man havde læst. Tv er flygtigt og forjaget. Enhver, som er blevet interviewet af tv, ved, at journalisterne ikke har tid til at høre hvad man har på hjerte. (...) Alle synes, at have accepteret, at det ikke kan være anderledes: Tiden er vigtigere end det, den bruges til. Men det kan vise sig at være katastrofalt for demokartiet. ..."

min fremhævelse


Frans af Assisi

hilsen ved møde på vejen:


"pax et bonum - fred og alt godt (oversættelse)"

Harry G. Frankfurt

fra bogen "Om Bullshit":


"Bullshit er uundgåeligt når som helst omstændighederne kræver at nogen skal sige noget uden at vide hvad de snakker om. Produktionen af bullshit stimuleres når en persons forpligtelser til, eller muligheder for, at sige noger er større end hans viden om de kendsgerninger der er relevante for emnet."

Zinzendorf

protestantisk teolog, 1700 tallet:


"Husk, at vi aldrig kan være sikre på, at vi har helt ret i alt, og de andre helt uret."

Paul Fredriksen

tekst fra en fotoserie som nordmanden har lagt på nettet:


"Namibisk ordtak: Hva gjør man etter å ha krysset en elv? Svar: Tørker av seg støvet!"

jeg kan af egen erfaring tilføje: man samler de dele der er faldet af bussen op; vores ellers erfarne buschauffør blev snydt af en krydsning, vi røg igennem sænkningen med godt 100 km/h, det kostede en sideplade på bussen.

Namibia kan varmt anbefales, en af mine bedste ferier, så absolut


Mikael Hansen

fra en mail efter et "frustrerende" møde (min vurdering):


"Man skal ikke være bange for at sigte efter månen.
Rammer man ved siden af, er man alligevel mellem stjernerne."

Seneca

Seneca - humanisten ved Neros hof - Om vrede - Om mildhed - Om sindsro - oversat/bearbejdet af Villy Sørensen:


"i visse forhold er vi kun uden skyld, fordi vi har været uden held"
"Om vrede - XXVIII" - side 44
"Styrmanden er aldrig, når han lader alle sejl folde sig ud, så tryg at han ikke har redskaber parat til at bjærge dem"
"Om vrede - XXXI" - side 48
"så at han kan være sådan over for borgerne, som han vil, guderne skal være over for ham"
"Om mildhed - første bog - VII" - side 64
"Det kan tilføjes, at den vise forudser tilskikkelserne og har sine forholdsregler parat, men af forvirring opstår der aldrig en klar og ren tanke"
"Om mildhed - anden bog - VI" - side 91
"for med et træffende billede at udtrykke, hvad jeg klager over, så er det ikke stormen, jeg plages af, men søsygen: befri mig altså fra dette onde, hvad det så end kaldes, og kom en mand til hjælp, der stadig er svimmel, skønt land er i sigte"
"Om sindsro - I" - side 99
"legemet er tilstrækkelig sundt, Serenus, men ikke tilstrækkeligt vænnet til sundheden"
"at man har tillid til sig selv og tror sig på den rette vej uden at lade sig forlede af de mange spor efter dem, der flakker omkring på kryds og tværs og til dels forvilder sig helt bort fra vejen"
"Om sindsro - II" - side 99

Laurence J. Peter

ingeniørens bagside:


"en sand ven vil følge dig helt til enden, også selv om andre mener, du allerede har nået den"

Napoleon Bonaparte

ingeniørens bagside:


"afbryd aldrig din fjende, mens han er i færd med at begå en fejltagelse"

T-shirt

på ryggen af en motorcyklist:


"If you can read this, the chick has fallen off"

Viggos bedstemor

med Viggo som kilde:


"Jeder Mensch ist anders Verrückt"

T.S. Elliot

fra dvd udgaven af filmen "Lola Rennt":


"Wir lassen nie vom Suchen ab,
und doch, am ende allen unserem Suchens,
sind wir am Ausgangspunkt zurück
und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen."
"we shall not cease from exploration
and the end of all our exploring
will be to arrive where we started
and know the place for the first time"

S. Herberger

fra dvd udgaven af filmen "Lola Rennt":


"Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel"

Antoine de Saint-Exupéry: Flyvere i natten

Rivières ræsonnement:


"Selv om værdien af et menneskeliv er uvurderlig, handler vi dog altid, som om der var noget, der var endnu værdifuldere end dette liv - men hvad?"

Dan Turèll: I BYEN - Greatest Hits

1997 - ISBN 87-21-00687-3


Dan Turèll citerer en væg på et herretoilet:
"Øverst: To be or not to be (Shakespeare)

Under: To be is to do (Sartre)

Og nederst, som en sammenfattende konklusion af disse overvejelser:

Shu-be-do-be-do-be-do (Sinatra).

Dén tager vi hatten af for."

'BLANDT BYSBØRN' - side 98


Hanne Marie Svendsen: Drømmen om byen

1999 - teaterstykke, skrevet for DATS


"Man har hvad man har, Tore. Og hvis man kan skaffe sig lidt mere, gør det heller ikke noget."

Tor Nørretranders: Person på en planet

1995 - ISBN 87-11-11067-8


"Man kunne vælge at formulere denne pointe i et andet sprog end det wittgensteinske ved at henvise til den engelske filosof Michael Polanyis begreb om tavs viden, tactic knowledge. Det betoner, at enhver praksis indebærer færdigheder, som man ikke nødvendigvis kan redegøre verbalt for. At bruge ordene rigtigt er i sidste ende det samme som at kunne realisere den praksis, ordene handler om. Og denne praksis er især nonverbal."

"En hvilken som helst kommunikation må altså respektere, at ordenes brug er indlejret i en sammenhæng, der ikke altid kan vebaliseres, men netop kun er tilgængelig gennem en praksis."

"AKADEMISK ARROGANCE & AMATØRISME" - side 115
"Blake citeres nu ofte i fysiker-kredse, fordi hans berømte fire linier fra digtet "Uskyldighedens spådomme" så ofte bruges til beskrivelser af det moderne verdensbillede, fysikken har skabt og det Ny Paradigme søger at uddybe:
To see World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the Palm of your Hand
And Eternity in an Hour"

"FYSIK, MYSTIK, POLITIK" - side 237


"Fordi det øjeblik,
hvor ordet lykkelig
bliver udtalt,
aldrig er det lykkelige øjeblik.
Fordi den, der dør af tørst,
ikke får ordet tørst over sine læber.

Fordi orgasme og orgasme
ikke kan forenes med hinanden.
Fordi den døende, i stedet for at hævde:
"Nu dør jeg",
kun giver en mat lyd fra sig,
som vi ikke forstår.

Fordi det er de levende,
der tuder de døde ørerne fulde
med deres rædselsberetninger.
Fordi ordene kommer for sent
eller for tidligt.

Fordi det altså er en anden,
det taler,
og fordi han,
der er tale om,
tier stille."

HANS MAGNUS ENZENBERGER

"Digtere er gennemgående dovne. Det er en god ting. Det er faktisk det, der er det gode ved digtere: De ønsker at sige tingene så klart og lige ud, at det er nemt at huske, let at recitere og kan deles med andre mennesker uden brug af manuskript."

"VERDEN ER POETISK I SIG SELV" - side 248/249

Lucien Sève (fransk filosof)


"Livet er en dødelig sygdom, overført ved kønsligt samvær."

George Santayana (spansk forfatter)


"Der er intet at stille op over for fødsel eller død - andet end at nyde intervallet"

Joseph Cambell


"Computere er som Det Gamle Testamentes guder: masser af regler og ingen nåde."

Graham Greene: Den tredje mand

var det Graham Greene selv, eller var det skuespilleren der kom på den replik?


"I 30 år under Borgiaerne oplevede Italien krig, terror, mord og blodsudgydelser - men man frembragte en Michelangelo, en Leonardo da Vinci og renæssancen. I Schweiz har man broderkærlighed, fem hundrede års demokrati og fred, og hvad er resultatet? Kukuret."
Citatet er taget fra Dalai Lamas og Howard C. Cutlers bog "Kunsten at leve lykkeligt", på dansk ved Jørgen V. Hansen.
THE THIRD MAN (1949), is among Greene's most popular books. The story about corruption and betrayal gave basis for the film classic under the same title. Successful partners on The Fallen Idol (1948) and Our Man in Havanna (1960), Graham Greene and the director Carol Reed achieved the peak of their collaboration on this film. In the story Holly Martin (Joseph Cotten) arrives in Vienna to discover that his friend Harry Lime (Orson Welles) has died in a car accident. It turns out that Lime was involved in criminal activities, and Lime's girlfriend Anna Schmidt (Alida Valli) suspects that his death may not have been accidental. A porter recalls a mysterious third man at the scene of the death. One evening Martins sees a man obscured by the shadows, who suddenly disappears - he is Lime. They meet and Lime rationalizes his villainy in a speech at a fairground Ferris wheel: "In Italy for 30 years the Borgias, they had warfare, terror, murder, bloodshed. They produced Michelangelo, Leonardo Da Vinci and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love, five hundred years of democracy and peace. And what did that produce. The cuckoo clock." Major Calloway (Trevor Howard) threatens to deport Anna and Martins betrays Lime to secure her freedom. In a chase through the sewers Martins kills Lime, and Anna leaves him after the funeral. - Music, composed by Anton Karas, became highly popular.
taget fra nettet et sted.

Bladet "Ingeniøren" havde bragt citatet, det resulterede i følgende artikel fredag den 29. juni 2001, nr 26, på "Bagsiden":

ugens dementi
I anledning af citatet om at Italien frembragt Michelangelo og Leonardo da Vinci, mens 500 års fred i Schweiz kun resulterede i kukure (nr 24/01). korrekser flere læsere os. De fortæller samstemmende, at citats ophavsmand ikke var Graham Green, men skuespilleren Orson Welles, der i filmen "Den tredie mand" forbedrede Greene´s teksoplæg med den citerede replik. - Men hertil kommer, at indholdet af citatet er noget sludder, skriver Gregers Vefling fra Lyngby:
"Hvis vi betragter de 500 år, der lå forud for filmens tilblivelse, så viser en løselig optælling, at Schweiz i dennne periode har været involveret i fire krige mod nabostater. Som om det ikke var tilstrækkeligt, fik man i samme periode afløb for broderkærligheden ved at udkæmpe otte borgerkrige på schweizisk grund (det er muligt, at jeg har overset et par stykker).

Det er derfor al ære værd, at man undervejs ikke bare nåede at frembringe kukuret, men også en hel masse lækre oste. Foruden naturligvis nogle fortrinlige skydevåben." Slutter Gregers.

Pokkers! Nå, man kan jo ikke huske alt. I øvrigt godt gået af Orson (eller Harry i filmen), for i den dengang så nære efterkrigstid må udtalelsen have virket endnu mindre politisk korrekt end i dag. Den beske sandhed er jo, at der formentlig blev gjort flere opfindelser fra 1939 til 1945 end i hele menneskehedens forudgående historie.

Men som om det ikke er nok, har vi fået endnu en rettelse, nemlig fra Niels Gundestrup i Virum, som har forelagt citatet for sin schweiziske kollega. Denne meddeler, at det desværre ikke er rigtigt, at kukuret blev opfundet i Schweiz. Det er nemlig opfundet i Schwartzwald, som ligger i Tyskland.

Men bortset fra det, så var det en god historie, som journalisterne plejer at sige. Lynch


Villy Sørensen: om velfærdsdanskerne i 60ernes vækstsamfund


"Det var godt, vi fik det bedre - men det ville være bedre, hvis vi havde fået det godt."
Citatet er taget fra Johannes Møllehaves "Læsehest", side 89.

Lec, polsk satiriker

Lec havde fornærmet regimet i Polen, og skulle sige undskyld


"Man må bukke dybt for dværge."
Citatet er taget fra Johannes Møllehaves "Læsehest", side 218.

Lola Baidel: Kun noget levende - Angst


"Læg venligst mærke til at jeg eksisterer
og vær sød at lade som om du synes det er bedre
end hvis jeg ikke var til"
Citatet er taget fra Johannes Møllehaves "Læsehest", side 246.

ord / udtryk der ikke burde findes / bruges

"Shunning" - "meidung" som betyder at blive 'udstødt' af Amish gruppen, et tilsvarende ord kunne bruges i forbindelse med andre trosretninger, fx Jehovas Vidner - så meget for tolerance

til Svends hovedside